Vapaakappalelaki

Vapaakappalelaki

Kaikista Suomessa levitettävistä julkaisuista on luovutettava vapaakappaleet kulttuuriaineistolain mukaisesti.

Äänitteet ja tallenteet

Kansalliskirjastolle luovutettavia tallenteita ovat kaikki ääntä, kuvaa tai tekstiä sisältävät tallenteet, kuten äänilevyt, -kasetit, -kirjat ja -lehdet, CD-ROM-levyt, pelitallenteet, USB-muistit sekä yhdistelmät, joissa tallenteisiin liittyy jokin painotuote. Äänitteistä ja muista tallenteista luovutetaan yksi vapaakappale. Koko julkaisu luovutetaan siinä muodossa kuin sitä levitetään yleisölle.

Luovutusvelvollisuus koskee kaikkia kotimaisten toimijoiden Suomessa levitettäviä tallenteita.

Vapaakappaleet tulee luovuttaa kaikista Suomessa valmistetuista tallenteista ja sellaisista ulkomailla valmistetuista tallenteista, joita on tuotu maahan vähintään 50 kappaletta.

Musiikkiäänitteet

Vapaakappaleina tulee luovuttaa kaikki kotimaiset äänitteet, niin singlet, albumit kuin kokoelmatkin. Kotimainen julkaisutuotanto talletetaan kansalliskokoelmaan kokonaisuudessaan.

Musiikkiäänitteiden formaatteja ovat esimerkiksi audio-CD-levyt (sisältäen CD-R-levyt), vinyylilevyt, C-kasetit ja USB-muistit. Mikäli äänite julkaistaan useammassa eri formaatissa, tulee niistä kaikista luovuttaa yksi vapaakappale vaikka äänitteiden sisältö olisikin sama.

Vapaakappaleet tulee luovuttaa kaikista kotimaisten toimijoiden Suomessa levitettävistä äänitejulkaisuista. Lisätietoa verkossa julkaistun aineiston luovuttamisesta on Verkkoaineistot-sivulla.

Puheäänitteet

Puheäänitteitä ovat esimerkiksi äänikirjat, satu- ja rentoutuslevyt, äänilehdet sekä kielikurssit.

Suomessa levitettävistä julkaisuista on luovutettava vapaakappaleet!
Toimitetusta määrästä vähennetään 1 kpl joka lähetetään kansalliskirjastoon, perustuen vapaakappalelakiin.

Etusivulle